Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera V

Definitie - Verificare proiect Verificarea tehnica de calitate a proiectelor este procedura prin care proiectele sunt analizate, controlate si corectate pentru a raspunde cerintelor si reglementarilor tehnice in vigoare. Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare:
A - rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - siguranta la foc;
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
E - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
F - protectia impotriva zgomotului.

Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face in functie de cerintele esentiale prevazute in lege, pe domenii de constructii si specialitati de instalatii, astfel:
Pentru constructii si arhitectura:
----------------------------------
A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale,agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn;
A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate;
A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme
marine;
A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare;
Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant;
B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;
B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
B3 - Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
B4 - Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
B5 - Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
B7 - Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
B9 - Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala;
C - Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile;
D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;
E - Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile;
F - Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.
Pentru instalatii:
------------------
- pentru toate cerintele A, B, C, D, E, F;
- pentru toate domeniile de constructii;
- pentru specialitatile:
Is - Instalatii sanitare, care cuprind:
• instalatii sanitare interioare;
• instalatii exterioare de alimentare cu apa;
• instalatii exterioare de canalizare;
• instalatii de stingere a incendiilor;
It - Instalatii termice, care cuprind:
• instalatii de incalzire;
• instalatii de ventilare;
• instalatii de climatizare si frig;
• instalatii de prevenire a incendiilor;
Ig - Instalatii de gaze, care cuprind:
• instalatii interioare de gaze naturale;
• instalatii exterioare de gaze naturale;
• instalatii de gaze lichefiate;
• instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;
Ie - Instalatii electrice, care cuprind:
• instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
• instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
• instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare,
termice si de gaze;
• instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
• instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.
Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera W2012 IOAN Co.       Made by GENERAL GROUP IT

  Portalul presa