Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera G

Definitie - Grosime 

 Dimensiunea mica a unei sectiuni dreptunghiulare printr-un corp prismatic (stalp, perete, scandura, placa) sau diametrul uni corp cilindric (coloana etc.).

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera D