Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera D

Definitie - Diriginte de santierInginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei si imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El este atestat ca atare de catre ministerul de resort (Ministerul lucrarilor publice). Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul si trebuie sa fie independent fata de cei din urma.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera M