Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera Z

Definitie - Zona urbanistica Delimitare teritoriala urbana cu caracteristici urbanistice comune. Conform P.U.G. Bucuresti - exista urmatoarele zone:
 A - activitati productive si de servicii;
 CA - centrala in afara limitelor CP;
 CB - nuclee urbanistice strategice aflate in afara zonei centrale;
 CP - de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice ;
 G - gospodarie comunala;
 L - locuinte;
 M - mixta;
 R - echipamente tehnice majore;
 S - destinatie speciala;
 T - transporturi;
 V - spatii verzi;
 EX - rezervate, aflate in afara teritoriului administrativ al localitatii.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera U