Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera V

Definitie - Verificator de proiectSpecialist cu multa experienta si vechime in profesie (minim 8 ani in proiectare), atestat ca atare de catre Ministerul de resort care au obligatia de a urmari datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica precum si modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege, in functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata de viata a constructiilor, inclusiv in faza de postutilizare.
 In cazul constructiilor verificatori de proiect pot fi inginerii constructori, inginerii geologi, arhitectii, inginerii de instalatii pentru constructii, inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii. Ei sunt atestati de catre Ministerul Lucrarilor Publice.
Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face in functie de
cerintele esentiale prevazute in lege, pe domenii de constructii si specialitati de instalatii, astfel:
Pentru constructii si arhitectura:
----------------------------------
A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de
gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de
gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn;
A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de
aviatie; poduri; tunele;
A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate;
A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme
marine;
A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare;
Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a
masivelor de pamant;
B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;
B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de
aviatie; poduri; tunele;
B3 - Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
B4 - Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme
marine;
B5 - Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
B7 - Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
B9 - Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie
comunala;
C - Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile;
D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru
toate domeniile;
E - Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie in constructii pentru
toate domeniile;
F - Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.
Pentru instalatii:
------------------
- pentru toate cerintele A, B, C, D, E, F;
- pentru toate domeniile de constructii;
- pentru specialitatile:
Is - Instalatii sanitare, care cuprind:
• instalatii sanitare interioare;
• instalatii exterioare de alimentare cu apa;
• instalatii exterioare de canalizare;
• instalatii de stingere a incendiilor;
It - Instalatii termice, care cuprind:
• instalatii de incalzire;
• instalatii de ventilare;
• instalatii de climatizare si frig;
• instalatii de prevenire a incendiilor;
Ig - Instalatii de gaze, care cuprind:
• instalatii interioare de gaze naturale;
• instalatii exterioare de gaze naturale;
• instalatii de gaze lichefiate;
• instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;
Ie - Instalatii electrice, care cuprind:
• instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
• instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
• instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare,
termice si de gaze;
• instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
• instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor. 
Verificatorul trebuie sa fie independent fata de proiectant.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera X2012 IOAN Co.       Made by GENERAL GROUP IT

  Portalul presa