Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera S

Definitie - Studiu de fezabilitate 

 Analizeaza potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare, umane si materiale si determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de sectorul de activitate al proiectului de investitii sau al afacerii. In general lucrarea include:
 a) Parti scrise: 
- Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice pe specialitati (tehnologie, arhitectura, structura de rezistenta, instalatii termice si sanitare, instalatii electrice etc.) si evidentierea solutiilor tehnice, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect ;
 - Analizarea asigurarii cu utilitati (apa, energie electrica, combustibil, energie termica etc.);
 - Analizarea necesitatilor de personal aferent investitiei
 - Intocmirea Devizului general estimativ al investitiei si a Devizelor pe obiecte (cf. HG 1179/2002);
 - Calcularea, analizarea si interpretarea principalilor indicatori ai investitiei;
 - Analizarea productiei si desfacerii, a costurilor cu materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumate pentru fiecare produs si preturile de procurare a acestora, a manoperei si a cheltuielilor generale ale unitatii;
 - Finantarea investitiei;
 b) Parti desenate:
 - Plan de amplasare in zona (1:25.000- 1:5.000);
 - Plan general (1:5.000- 1:1.000);
 - Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatadelor, vederi, sectiuni - pentru principalele obiecte de investitii din cadrul proiectului;
 c) Avize si acorduri:
 Avizele/acordurile uzuale aferente investitiei sunt certificatul de urbanism, avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.), acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor, avizul sanitar si/sau sanitar-veterinar.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera N