Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera R

Definitie - Responsabili tehniciResponsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii sunt specialisti in constructii (ingineri, subingineri, arhitecti, conductori arhitecti) cu experienta de executie minima de 8 ani in domeniul propriu, atestati de catre Ministerul Lucrarilor Publice, care au atributii in controlul calitatii executiei constructiilor si activeaza in urmatoarele domenii de constructii:

I - Constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;

II - Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;

III - Constructii de cai ferate;

IV - Constructii de porturi si platforme marine;

V - Constructii si amenajari hidrotehnice;

VII - Constructii pentru imbunatatiri funciare;

IX - Constructii edilitare si de gospodarie comunala;

XI - Lucrari speciale de fundatii.

Ei au, potrivit reglementarilor in vigoare, urmatoarele obligatii:

- sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;

- sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

- sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prezentului regulament;

- sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

Responsabilii tehnici cu executia se atesta pentru cerintele stabilite in lege numai pentru partea de constructii. Pentru instalatiile aferente constructiilor, asigurarea calitatii executiei se face prin personal autorizat al executantului.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera P