Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera R

Definitie - Referat de verificareDocument intocmit de catre verificatorul de proiect in care sunt consemnate date de identificare si caracteristicile constructiei, impreuna cu constatarile si observatiile verificatorului rezultate in urma controlului efectuat asupra documentatiei de proiectare prezentatede catre investitor. Referatul de verificare atesta corectitudinea solutiei adoptate si a rezultatelor consemnate in documentatia de proiectare ca urmare a determinarilor si evaluarilor proiectantului in procesul de proiectare.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera W2012 IOAN Co.       Made by GENERAL GROUP IT

  Portalul presa