Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera P





Definitie - Publicitatea imobiliara



Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile teritoriale pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.
 





Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera A