Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera P

Definitie - Proiectul tehnic (PT) 

Documentatia compusa din piese scrise si desenate care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate. Proiectul tehnic se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre regii autonome, societati comerciale de proiectare sau consultanta ori persoane fizice autorizate. Proiectul tehnic se intocmeste pe baza studiului de fezabilitate si/sau a studiului tehnico-economic aprobat de investitor si trebuie sa contina, in principal: planurile si toate detaliile necesare stabilirii cantitatilor de lucrari, listele cu cantitati de lucrari, utilaje si echipamente, capacitati de productie, planuri de ansamblu si montaj, indicatori tehnico-economici, solutii constructive, studii de teren, autorizatii, avize etc. Proiectul tehnic contine informatiile necesare si suficiente in baza carora se poate executa constructia si este compus din:

ARHITECTURA

Planuri DTAC integral cotate (distante pereti, usi etc.).
Memoriu.


STRUCTURA DE REZISTENTA

1. Plan sapatura
2. Plan fundatii
3. Plan detalii fundatii
4. Plan cofraj placa parter
5. Plan cofrj placa etaj curent
6. Plan grinzi mansarda
7. Plan armare placa peste parter
8. Plan armare placa peste etaj curent
9. Plan detalii sectiuni armare stalpi, grinzi si scari
10. Plan sarpanta
11. Necesar materiale (antemasuratoare)
12. Memoriu

INSTALATII

1. Schema tablou electric
2. Planuri instalatii electrice
3. Schema coloane instalatii sanitare
4. Planuri instalatii sanitare
5. Schema centrala termica
6. Planuri instalatii termice
7. Memorii de specialitate

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera C