Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera P

Definitie - Prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)Cuprinde un complex de masuri in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora. Pentru organizarea si supravegherea activitatilor din acest domeniu este infiintat un organism al statului - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
 Documentatia pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) se intocmeste in conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998. Categoriile de lucrari care se supun autorizarii pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt enumerate in Hotararea Guvernului nr. 571/1998
 Avizele PSI eliberate isi pierd valabilitatea daca in termen de 2 ani nu au fost incepute lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera H