Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera P

Definitie - Plan urbanistic general (PUG) 

Reglementare urbanistica ce se refera la o unitate teritorial-administrativa de baza (localitate urbana sau rurala) . Reglementarile enuntate in cadrul PUG se detaliaza si se intaresc prin regulamentul local de urbanism (RLU).

Planul urbanistic general are caracter director si de reglementare operationala. Fiecare
localitate trebuie sa intocmeasca Planul urbanistic general, sa il actualizeze la 5-10 ani si sa il aprobe,
acesta constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare.
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati
administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:
a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice
reperate;
g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
h) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;
i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.
(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
a) evolutia in perspectiva a localitatii;
b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean;
d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.
 


 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera R