Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera P

Definitie - Plan de afaceri 

Analiza previzionala a unei afaceri avand drept scop definirea potentialului acesteia. Planul de afaceri cuprinde, dupa caz, urmatoarele capitole:

Descrierea generala a investitorului: cu mentionarea structurii capitalului social, a drepturilor de proprietate si a situatiei juridice a acestuia
Descrierea activitatii curente: produse executate, procese tehnologice, politica de aprovizionare si de desfacere, politica de resurse umane, analizarea performantei financiare a clientului
Analiza de piata pentru obiectivul de investitii
Prezentarea proiectului managementul, obiectivele, descrierea tehnica si tehnologica, politica de aprovizionare si de desfacere, personalul aferent proiectului, graficul de implementare si impactul proiectului
Bugetul proiectului si planul de finantare previziunea necesarului de numerar
Proiectii financiare si indicatori financiari
Concluzii


 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera G