Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera P

Definitie - PetitiePrin petitie  (in sensul ORDONANTEI nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor) se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.
Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
Pentru solutionarea petitiilor transmise de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.
In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii.

 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera N