Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera L

Definitie - Lucrari de modificare 

Lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, avand ca efect modificarea (totala sau in parte) a acestora, privind:

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;

- modificarea volumetriei.

In toate cazurile este necesara emiterea unei autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.


 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera W2012 IOAN Co.       Made by GENERAL GROUP IT

  Portalul presa