Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera E

Definitie - Expert tehnicSpecialist cu foarte multa experienta in domeniul sau de activitate (14 ani in proiectare, cercetare, executie, invatamant superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare sa fie de minimum 4 ani). El este atestat ca expert tehnic de calitate de catre Ministerul de resort si poate fi inginer constructor, arhitect si inginer de instalatii.
Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor experti tehnici de calitate se face in functie de
cerintele esentiale prevazute in lege, pe domenii de constructii si specialitati de instalatii, astfel:
Pentru constructii si arhitectura:
----------------------------------
A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn;
A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate;
A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine;
A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare;
Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant;
B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;
B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
B3 - Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
B4 - Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
B5 - Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
B7 - Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
B9 - Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala;
C - Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile;
D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;
E - Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile;
F - Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.
Pentru instalatii:
------------------
- pentru toate cerintele A, B, C, D, E, F;
- pentru toate domeniile de constructii;
- pentru specialitatile:
Is - Instalatii sanitare, care cuprind:
• instalatii sanitare interioare;
• instalatii exterioare de alimentare cu apa;
• instalatii exterioare de canalizare;
• instalatii de stingere a incendiilor;
It - Instalatii termice, care cuprind:
• instalatii de incalzire;
• instalatii de ventilare;
• instalatii de climatizare si frig;
• instalatii de prevenire a incendiilor;
Ig - Instalatii de gaze, care cuprind:
• instalatii interioare de gaze naturale;
• instalatii exterioare de gaze naturale;
• instalatii de gaze lichefiate;
• instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;
Ie - Instalatii electrice, care cuprind:
• instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
• instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
• instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare,
termice si de gaze;
• instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
• instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor. 
 

Expertul tehnic de calitate, atestat, analizeaza, dupa caz:
- conditiile de amplasament si de exploatare a constructiei;
- starea constructiei care se supune expertizei tehnice de calitate;
- documentele care au stat la baza realizarii constructiei in fazele de proiectare, executie si
exploatare;
- prevederile din reglementarile tehnice care au stat la baza realizarii constructiei si cele in vigoare la data efectuarii expertizei tehnice de calitate.
Pe baza activitatii de expertizare, expertul tehnic elaboreaza raportul de expertiza tehnica de calitate. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situatiile in care, in urma interventiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se refera raportul de expertiza tehnica de calitate intocmit.
Expertul tehnic de calitate atestat are urmatoarele obligatii:
- sa intocmeasca raportul de expertiza tehnica de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;
- sa nu extraga si sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri, elemente ale proiectului si
detalii de executie verificate in cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor;
- sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate.
Expertul tehnic de calitate atestat raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate
privind cerintele impuse conform legii, in functie de categoria de importanta a constructiei.
Proiectul intocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie insusit de
catre autorul acestuia, din punct de vedere al respectarii solutiilor si a masurilor propuse.

Daca expertul tehnic de calitate atestat, in mod justificat ajunge la concluzia ca se impune
luarea unor masuri imediate (sprijinire, izolare partiala sau evacuare a constructiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmari grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinta, in scris, proprietarilor sau administratorilor constructiei si, dupa caz, investitorului, care sunt obligati sa le puna in aplicare.

 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera J2012 IOAN Co.       Made by GENERAL GROUP IT

  Portalul presa