Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera E

Definitie - Etape de realizare a P.U.Z. (P.U.D.)1. Efectuarea masuratorilor topografice ale terenului analizat (planuri cadastrale)
2. Elaborarea studiului geotehnic

3. Obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati, mediu, circulatie, precoordonare retele edilitare si altele, dupa caz.

4. Elaborarea planurilor pentru :
- incadrarea in zona
- functiuni (situatia existenta)
- retele (situatia existenta)
- circulatii/accese (situatia existenta)
- regim de inaltime (situatia existenta)
- functiuni (propunere)
- retele (propunere)
si a Regulamentului urbanistic (pentru P.U.Z.)

5. Obtinerea avizului de la comisia de urbanism a primariei

6. Discutarea si obtinerea aprobarii in cadrul Consiliului local

7. Obtinerea avizului prefecturii privind legalitatea hotararii de aprobare luata de consiliul local.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera L