Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera D

Definitie - Drept de semnatura 

Drept conferit de lege celor care indeplinesc conditiile profesionale, de pregatire si experienta, impuse prin reglementarile specifice profesiei si sunt recunoscuti de organizatia profesionala care reprezinta acea profesie in fata autoritatilor statului.
Dreptul de semnatura pentru arhitect sau conductor arhitect implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritatile publice cu privire la calitatea solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei in domeniu.
Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta in luarea deciziilor cu caracter profesional.
Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect;
b) sa respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect si Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania;
c) sa faca cunoscuta clientului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute de lege;
d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
e) sa isi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, intreaga responsabilitate profesionala fata de client si autoritati, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;
f) sa serveasca interesele clientului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.
 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera I