Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera D

Definitie - Drept de autor 

Dreptul de autor reprezinta suma drepturilor recunoscute si garantate de lege autorului unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricaror asemenea opere de creatie intelectuala. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial. Opera de creatie intelectuala care este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata.
In acest sens studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris, la loc vizibil, numele autorului, daca prin contract nu s-a convenit altfel.
 

Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. 
 
 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera B