Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera D

Definitie - Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanismAnsamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata.
Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.
 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera H