Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera C

Definitie - Contract pentru servicii de consultanta si asistenta tehnicaSe incheie intre investitor si agenti economici de proiectare si/sau consultanta pentru intocmirea de: studii de fezabilitate, tehnico-economice, proiecte tehnice, liste cu cantitati de lucrari, liste cu cantitati de utilaje si echipamente, caiete de sarcini, conditii speciale contractuale, documentatii pentru licitatii, oferte, asistenta tehnica de specialitate pe santier s.a.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera U