Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera C

Definitie - ConsultantPoate fi o regie autonoma, o societate comerciala de proiectare sau o persoana fizica autorizata, imputernicita de entitatea achizitoare (investitor) sa o reprezinte in realizarea investitiilor publice. Poate reprezenta interesele investitorului pe toata durata derularii contractului. Poate supraveghea direct sau prin reprezentantul sau desfasurarea lucrarilor pe santier. Poate executa, la cererea investitorului, pe baza de contract, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare, specificatii tehnice si cantitative de lucrari, liste cu utilaje si echipamente, documentele licitatiei, intreaga pregatire si organizare a licitatiei.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera L