Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera C

Definitie - Comisia de receptieComisia de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se numeste de catre investitor si sunt alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu.
Pentru constructiile de importanta exceptionala, avand in vedere gradul de risc sub aspectul sigurantei, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucrarilor care fac obiectul receptiei, comisia de receptie este alcatuita din cel putin 7 membri, numarul de specialisti fiind de minimum 5.
Comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parter, parter si un etaj, cu inaltimea la cornisa de maximum 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafata desfasurata de maximum 150 m2, pentru anexele gospodaresti ale acestora, precum si pentru constructiile provizorii, vor fi alcatuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice locale.
(Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora din 14/06/1994 modificat de Hotarare nr. 940/2006)
 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera D