Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera C

Definitie - Coeficient de utilizare a terenului (CUT) Coeficient maxim de utilizare a terenului - reperezinta raportul dintre suprafata (aria) construita desfasurata si suprafata parcelei. In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si a spatiilor tehnice amplasate in subteran, suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. In cazul mansardelor se considera conventional o suprafata egala cu 60% din suprafata nivelului curent.
 

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera N