Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera C

Definitie - Certificat de urbanismEste actul de informare prin care autoritatile, in speta primaria pe raza careia se afla terenul, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, documentele obligatorii, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera B