Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera C

Definitie - Cartea tehnica a constructieiCuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea constructiei - de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora si cuprinde:
1. Fisa de date sintetice.
2. Capitolul A: Documentatia privind proiectarea.
3. Capitolul B: Documentatia privind executia.
4. Capitolul C: Documentatia privind receptia.
5. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.
6. Jurnalul evenimentelor.
Cartea tehnica a constructiei se intocmeste si se completeaza pe parcursul executiei de toti factorii care concura la realizarea lucrarilor, prin grija dirigintelui de santier.
Cartea tehnica a constructiei se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi pe intreaga durata de existenta a constructiei, cu toate interventiile asupra acesteia.

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera L