Arhitectura IOAN Co. -- Dictionar de termeni in constructii

Termeni definiti la litera A

Definitie - Autorizarea tacita Procedura alternativa de emitere sau reinnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice. Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2004 privind autorizarea prin aprobare tacita "Dupa expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizatiei (30 de zile) si in lipsa unei comunicari scrise din partea autoritatilor administratiei publice, solicitantul poate desfasura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea."

Portofoliu

Cuvinte definite in dictionarul de arhitectura & constructii - Litera Y2012 IOAN Co.       Made by GENERAL GROUP IT

  Portalul presa